Mỗi Tuổi Mỗi Tài – 12 Con Giáp

9,00

“Con giáp” là những con vật được một số quốc gia châu Á dùng để chỉ các mốc thời gian. Ngày nay, nhiều người vẫn còn thắc mắc nguồn gốc của 12 con giáp. Tại sao lại là Tí 🐁 Sửu 🐃 Dần 🐯 Mão 😻 Thìn 🐲 Tị 🐍 Ngọ 🐴 Mùi 🐐 Thân 🐵 Dậu 🐓 Tuất 🐶 Hợi 🐷 và được xếp theo thứ tự như vậy nhỉ?

Mỗi Tuổi Mỗi Tài – 12 Con Giáp

9,00