Ao nhà Mắc-ê-li-gốt

6,00

🤩 Giới hạn trí tưởng tượng của con người là bao xa? Bao rộng? 🐟 Ao nhà Mắc-Ê-Li-Gốt sẽ cho các bạn thấy: Trí tưởng tượng con người là không giới hạn! 😲

🤔 Chẳng thể hiểu nổi, chỉ từ một cái ao tù bé tẹo, thậm chí là nơi mà mọi người vứt rác vào, vậy mà tác giả có thể đưa người đọc đi qua bao nhiêu vùng đất, gặp gỡ bao nhiêu chuyện lạ lùng? Đúng thật là 🍀 “Ao này chứa mọi ước ao” 🍀

🧙‍♀ Người ta nói, ông là phù thuỷ ngôn ngữ trứ danh của thế kỷ XX thật chẳng sai!

Ao nhà Mắc-ê-li-gốt

6,00