Vật Chất Tối Của Ngài – Tập 2 – Con Dao Kì Ảo

18,00

Vật Chất Tối Của Ngài (Philip Pullman) là series Fantasy kinh điển và đồ sộ đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Huân chương Carnegie!

Vật Chất Tối Của Ngài – Tập 2 – Con Dao Kì Ảo

18,00