Phương thuốc chánh niệm mầu nhiệm

13,99

Tôi đã học được từ Thầy của tôi rằng, mỗi giây phút sống sâu sắc là một mối tình thiên thu. Tôi ao ước được chia sẻ với các bạn những giây phút hồn nhiên, sống động ấy và qua đó, bạn cũng sẽ hiểu hơn về đời sống tu học của quý thầy, quý sư cô và của các bạn thiền sinh Tây phương thuộc truyền thống Làng Mai…

Phương thuốc chánh niệm mầu nhiệm

13,99